Ett hårt liv väntar dem som utvisas till Afghanistan

Article by: MINNA WALLÉN-WIDUNG for Allas.se

204388

En som alltför väl känner till hur det är att leva i Afghanistan som återvändare, är Abdul Ghafoor. År 2013 deporterades han tillbaka till Kabul från Norge, där han fått avslag på sin asylansökan. Abdul Ghafoor har varit aktivist sedan tonåren och efter att han kommit tillbaka började han rapportera om de deporterades utsatta situation via sin blogg. 2014 grundade han organisationen Afghanistan Migrants Advice & Support Org, AMASO.

– Vårt främsta mål är att ge de deporterade rådgivning eftersom de flesta knappt vet någonting om Afghanistan. Det är väldigt svårt för dem att integreras här, så vi ger dem information om boende, hälsovård, utbildning, jurister och stödgrupper, säger han.

Någon liknande hjälp från de afghanska myndigheterna finns inte att få, berättar Abdul Ghafoor.

– Det går inte en vecka utan en självmordsattack. Det är väldigt negativt för afghanerna, och det är värst för de deporterade eftersom de återvänder efter så många år. Jag har träffat återvändande som inte vågar lämna sitt boende, barn som gråter i veckor för att de är rädda för att gå ut, säger Abdul Ghafoor.

Vissa dras in i drogberoende

Utan pengar i ett osäkert land är det svårt att hitta en meningsfull vardag. Abdul Ghafoor säger att vissa av de deporterade hamnar ”under bron”.

– Det finns en väldigt känd bro här i Kabul där de drogberoende bor. Många som kommer tillbaka är i dåligt skick, saknar pengar och känner ingen här. Därför hamnar många i ett drogberoende, bara för att komma undan sina problem.

En del av de utvisade har inte längre någon familj kvar i livet. Andra drar sig in i det sista för att kontakta dem, till och med efter att de landat i Kabul. Rädslan för hur deras familj ska reagera är stor, eftersom de har betalat stora summor pengar för att kunna skicka iväg sina barn till Europa. Att bli deporterad tillbaka innebär ett stort stigma, enligt Abdul Ghafoor.

– När familjerna skickar sina barn till Europa förväntar de sig att de ska få uppehållstillstånd och kunna skicka hem pengar. När det inte blir så kommer de att undra varför – vad har du gjort för fel? Har du dödat någon? Har du tagit droger? Varför fick din kusin uppehållstillstånd men inte du? Det är väldigt vanligt. Majoriteten av de här killarnas familjer har lånat pengar från släktingar och sålt av mark för att kunna skicka sin son till Europa och det blir en sådan press som de inte kan hantera.

Att försöka förklara hur den svenska migrationslagstiftningen fungerar är sällan ett alternativ, enligt Abdul Ghafoor. Många kommer från illitterata familjer på landsbygden, och att återvända från Europa ses som ett personligt misslyckande.

– 17 000 afghaner har lämnat landet under årets första nio månader. Majoriteten av de deporterade vill lämna landet, de ser inga möjligheter att överleva i Afghanistan, säger Abdul Ghafoor som de senaste åren har träffat hundratals återvändande.

I vissa fall kan de täcka sjukvårdskostnaderna med hjälp av privata donationer, men det är inte alla som får hjälp.

Också Abdul Ghafoor och hans organisation bistår de deporterade med vård i den mån det är möjligt.

Anser att utvisningarna ska stoppas

Abdul Ghafoor träffar regelbundet representanter för olika internationella organisationer, myndigheter, forskare och journalister för att prata om de deporterades utsatta situation. Han anser att europeiska länder, som Sverige, bör stoppa alla utvisningar till Afghanistan.

– Problemet är att de flesta länder har skygglappar på. De vägrar inse att de riskerar de här människornas liv. Många hamnar i eländiga situationer, som i den iranska militären, IS eller talibanerna. De här länderna kan inte säga att det inte är deras ansvar, för skickar du en person till ett land där de inte har någon framtid är risken stor att de rekryteras av någon av de här rörelserna.

Full article here: https://www.allas.se/samhalle/ett-hart-liv-vantar-dem-som-utvisas-till-afghanistan/146910

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s